Hvad er PreCareKlinikken?

PreCareKlinikken er et nyt tilbud til borgere med kronisk sygdom. Her er du i centrum for dit eget forløb i tæt dialog med specialiserede sygeplejersker og læger. PreCareKlinikken hjælper dig med at få kontrollen tilbage i dit sygdomsforløb og undgå indlæggelser. 

Tilbuddet er først testet af i Odsherred Kommune, men tilbydes nu også i begrænset omfang til dig, som bor i Lejre eller Holbæk Kommune som en del af et samarbejde mellem de tre kommuner og Region Sjælland. Læs mere om hvordan det fungerer, og hvor du tilmelder dig her på siden. 

Sådan fungerer PreCareKlinikken

Borger og sygerplejerske kigger sammen på tablet med data

Grundig introduktion

Falder du indenfor vores målgruppe, holder vi et møde, hvor vi laver en indledende helbredsundersøgelse og introducerer dig nærmere til vores services. Du får udleveret relevant måleudstyr (fx spirometer og pulsmåler), en tablet, samt udskrevet den medicin, du kunne få behov for i tilfælde af, at du bliver dårlig. Alt sammen under kyndig vejledning af vores sundhedsfaglige personale.

Du kan læse mere om målgruppe og om tilmelding nederst på siden.

Borger i eget hjem med tablet

Løbende selv-måling

Med det udleverede udstyr kan du følge din egen helbredstilstand. Du oplæres i selv at udføre forskellige målinger såsom din lungefunktion, temperatur, puls og ilt-niveau i blodet. Derudover skal du ved måling svare på nogle spørgsmål om dit velbefindende, samt hvilke symptomer, du eventuelt har.

Målingerne sendes automatisk fra din tablet til PreCareKlinikkens vagtcentral. Samtidigt vil farven på din elektroniske skærm vise grøn, gul og rød alt efter hvordan din tilstand er. Grøn betyder alt normalt, gul indikerer en mild forværring og rød indikerer en forværring, der skal handles på.

Tablet med borgerens data og tilknyttet læge

Online konsultationer

Hvis din tilstand ligger i det røde felt, vil du automatisk blive kontaktet af PreCareKlinikkens vagtcentral . Du kan dog også selv kontakte os enten via videoopkald eller telefon. Sammen finder vi ud af, hvad der er det bedste at gøre i den pågældende situation.  

De oplysninger, du indsender med dine målinger, bliver brugt af PreCareKlinikkens personale til at give dig den rette behandling og støtte, præcist når du har brug for det. Målingerne klæder også dig bedre på til at gå ind i dialogen med det sundhedsfaglige personale omkring din tilstand.

Behandling i hjemmet

På basis af målingerne og med den på forhånd udskrevne medicin, kan der sættes en egentlig behandling i gang med det samme i hjemmet. Behandlingen kan igangsættes i tæt dialog med dig af PreCareKlinikkens sygeplejersker, som har lægefaglig backup. På den måde forebygges yderligere forværring af sygdommen i tide og en egentlig indlæggelse kan mange gange undgås.

 

Hurtig kontakt

Kontakt døgnet rundt

PreCareKlinikken er en døgnservice, så oplever du som borger i PreCareKlinikken utilpashed eller akut forværring, er det altid muligt at komme i kontakt med vores personale. PreCareKlinikkens sygeplejesker kan kontaktes alle hverdage kl. 7.30-22.30. Udenfor dette tidspunkt har du mulighed for at ringe direkte til PreCareKlinikkens læge.

Så længe du har dit udstyr med dig, kan du, hvor end du er i landet, måle dig, indsende data og konsultere os. Således kan du altid få hjælp og støtte, uanset hvor du er og lige når du har brug for det. 

Lyder det som noget for dig?

PreCareKlinikkens tilbud til borgere i Lejre Kommune og Holbæk Kommune tilbydes i samarbejde med Odsherred Kommune og Region Sjælland.

Hvis du kan nikke ja til nedenstående punkter, kan du være med i projektet:

  • Du er over 18 år
  • Du bor i Lejre eller Holbæk Kommune* 
  • Du har KOL, lungefibrose eller Alfa1-antitrypsinmangel
  • Dit syn er så godt, at du kan bruge en lille bærbar skærm
  • Din hørelse forhindrer dig ikke i at kommunikere over telefon eller videomøder

Måske kan du nikke ja til et af nedenstående punkter:

  • Du vil gerne blive bedre til at mestre din lungesygdom

Tilmelding

Hvis det lyder som noget for dig, kan du kontakte PreCareKlinikken her

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte PreCareKlinikken i hverdage mellem kl. 8:00-12:00 på telefon 22 60 29 59

*Er du borger i Odsherred Kommune, så kig her