Hvad er PreCareKlinikken?

PreCareKlinikken er et nyt tilbud til borgere med kronisk sygdom. Her er du i centrum for dit eget forløb i tæt dialog med specialiserede sygeplejersker og læger. PreCareKlinikken hjælper dig med at få kontrollen tilbage i dit sygdomsforløb og undgå indlæggelser. 

 

I første omgang er tilbuddet til borgere, der lever med KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt i Odsherred Kommune. PreCareKlinikken er en del af forsknings- og innovationsprojektet PreCare, som er et samarbejde mellem Region Sjælland, Odsherred Kommune og en række andre aktører.

Sådan fungerer PreCareKlinikken

Borger og sygerplejerske kigger sammen på tablet med data

Grundig introduktion

Du kan blive tilknyttet PreCareKlinikken enten gennem henvisning eller ved selv at henvende dig. Falder du indenfor vores målgruppe, holder vi et møde, hvor vi laver en indledende helbredsundersøgelse og introducerer dig nærmere til vores services. 

Du får udleveret relevant måleudstyr i forhold til din sygdom (fx spirometer og pulsmåler), en tablet, samt, hvis PreCareKlinikken vurderer det relevant, udskrevet den medicin, du kunne få behov for i tilfælde af, at du bliver dårlig. Alt sammen under kyndig vejledning af vores sundhedsfaglige personale.

Borger i eget hjem med tablet

Løbende selv-måling

Med det udleverede udstyr kan du følge din egen helbredstilstand. Du oplæres i selv at udføre forskellige målinger afhængigt af din sygdom, såsom din lungefunktion, temperatur, puls og ilt-niveau i blodet. Derudover skal du ved måling svare på nogle spørgsmål om dit velbefindende, samt hvilke symptomer, du eventuelt har.

Målingerne sendes automatisk fra din tablet til PreCareKlinikkens vagtcentral. Samtidigt vil farven på din elektroniske skærm vise grøn, gul og rød alt efter hvordan din tilstand er. Grøn betyder alt normalt, gul indikerer en mild forværring og rød indikerer en forværring, der skal handles på.

Tablet med borgerens data og tilknyttet læge

Online konsultationer

Hvis din tilstand ligger i det røde felt, vil du automatisk blive kontaktet af PreCareKlinikkens vagtcentral. Du kan dog også selv kontakte os enten via videoopkald eller telefon. Sammen finder vi ud af, hvad der er det bedste at gøre i den pågældende situation.  

De oplysninger, du indsender med dine målinger, bliver brugt af PreCareKlinikkens personale til at give dig den rette behandling og støtte, præcist når du har brug for det. Målingerne klæder også dig bedre på til at gå ind i dialogen med det sundhedsfaglige personale omkring din tilstand.

Behandling i hjemmet

PreCareKlinikken har mulighed for at sende en akut-sygeplejerske hjem til dig. Det kan være, hvis der er brug for at undersøge nærmere, tage en blodprøve eller andet, der ikke kan klares via telefon eller videoopkald.

Om nødvendigt kan sygeplejersken igangsætte en behandling og lave opfølgende tilsyn hjemme hos dig selv. På den måde kan en egentlig indlæggelse mange gange undgås.

Lokal indlæggelse

Skulle der i forbindelse med en akut forværring blive behov for mere opsyn og pleje, har PreCareKlinikken mulighed for at indlægge dig lokalt – dvs. på en kommunal akutplads med 24 timers opsyn.

PreCareKlinikken har selvfølgelig også mulighed for at indlægge på et egentligt sygehus i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det er hensigten med PreCareKlinikken, at akutte forværringer bliver taget i opløbet, og så tæt på hjemmet, som muligt.

Hurtig kontakt

Kontakt døgnet rundt

PreCareKlinikken er en døgnservice, så oplever du som borger i PreCareKlinikken utilpashed eller akut forværring, er det altid muligt at komme i kontakt med vores personale. På basis af målingerne og med den på forhånd udskrevne medicin, kan der sættes en egentlig behandling igang med det samme.

Så længe du har dit udstyr med dig, kan du, hvor end du er i landet, måle dig, indsende data og konsultere os. Således kan du altid få hjælp og støtte, uanset hvor du er og lige når du har brug for det. 

Hvorfor PreCareKlinikken?

Kronisk sygdom er en af tidens allerstørste samfundsudfordringer. Cirka en tredjedel af den danske befolkning lever med en eller flere kroniske sygdomme. Samtidig lever vi længere end tidligere, og mange får derfor flere samtidige kroniske lidelser. Der er brug for nye måder at gøre tingene på, og en stor opgave i den forbindelse er at få gjort behandlingen af kronikere mere forebyggende og få skabt bedre sammenhæng på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis.

En helhedsorienteret service

PreCareKlinikken er en ny sammenhængende og helhedsorienteret service til kronisk syge og ældre borgere i risiko for akutte forværringer. Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov, placerer PreCareKlinikken borgeren i centrum for sit eget forløb. Centralt for PreCareKlinikken er at hjælpe mennesker til at få kontrollen tilbage over deres eget sygdomsforløb og tilbyde værktøjer og metoder til at handle på egen tilstand - der hvor de er.

Ofte stillede spørgsmål

Kan alle blive tilknyttet PreCareKlinikken?
PreCareKlinikken er i første omgang et tilbud til borgere i Odsherred Kommune. PreCareKlinikkens akutte indsats dækker en række forskellige områder og diagnoser, men for at blive fast tilknyttet til PreCareKlinikken skal du have svær KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt og deltage i et indledende møde, hvor PreCareKlinikkens personale vurderer, hvorvidt servicen er egnet til dig.
Hvordan henviser jeg en patient til PreCareKlinikken?
PreCareKlinikken får henvist borgere fra både kommunen og sygehuset. Det er også muligt for privat praktiserende læger at henvise patienter til PreCareKlinikken.
Hvor kan jeg læse mere om andres oplevelser med PreCareKlinikken?
Hvor ligger PreCareKlinikken?
Det meste af PreCareKlinikkens aktivitet foregår digitalt og i samarbejde mellem aktører placeret forskellige steder i sundhedsvæsenet. Vores vagtcentral har adresse på Baeshøjgård i Vig, og der er også herfra vores akut-sygeplejersker rykker ud.
Hvordan bliver jeg tilknyttet PreCareKlinikken?
Hvis du bor i Odsherred Kommune, har KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt og er interesseret i vide, om PreCareKlinikken kunne være noget for dig, kan du kontakte os. Så vurderer vi sammen, om vi skal arrangere et indledende møde, evt. hjemme hos dig, hvor du bliver undersøgt nærmere og vi taler videre om, hvad det indebærer at være tilknyttet PreCareKlinikken.

 
Hvad får jeg ud af at være med?
Det er individuelt, hvad det betyder for folk at være tilknyttet PreCareKlinikken, men vi forventer at du vil opleve en øget tryghed og en større livskvalitet i dagligdagen. Du vil få et større ejerskab og kontrol over din egen helbredstilstand, og opleve et sundhedsvæsen, der er tilgængeligt, når du har brug for det.
Hvor meget koster det at være medlem af PreCareKlinikken?
Det er gratis for borgerne i Odsherred Kommune at være tilknyttet PreCareKlinikken.
Hvem står bag PreCareKlinikken?
PreCareKlinikken er et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Region Sjælland, som en del af PreCare-projektet.