Hvem står bag PreCareKlinikken?

PreCareKlinikken er en del af PreCare, hvis formål er at udvikle forebyggende og integrerede services til kronisk syge og ældre - baseret på løbende opsamling af data fra både region, kommune og borger om tilstand, indsatser og resultater. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

Læge i kittel

Om PreCare

 

PreCare er et innovations- og forskningsprojekt, som har til formål at udvikle og teste forebyggende og integrerede services til kronisk syge og ældre. Projektet er båret af en vision om et bæredygtigt sundhedsvæsen, der tilbyder borgere hjælp til at forebygge sygdomme, og til selv at håndtere et liv med kroniske sygdomme og de begrænsninger, der følger.

Målet er færre indlæggelser

PreCareKlinikken i Odsherred Kommune er et første skridt på vejen, hvor flere parter i samspil udvikler og tester nye metoder og tilgange af. Ud over større tryghed og frihed for den enkelte borger, er den primære målsætning i projektet at udvikle og teste en tilgang, der kan reducere antallet af akutte indlæggelser.

Sektor-neutralt setup

PreCare er først og fremmest et samarbejdsprojekt. PreCareKlinikken er etableret som et sektorneutralt setup. Det vil sige, at det bygger på et samarbejde mellem sundhedsvæsenets forskellige aktører, som alle spiller ind med deres forskellige kompetencer og ressourcer. PreCare har gjort dette samspil muligt, og ønsker hermed at vise, hvordan det er muligt at bryde de traditionelle organisatoriske søjler og sætte borgeren i centrum.

Personcentreret tilgang

En vigtig ledetråd gennem projektet er den personcentrerede tilgang, hvor målet er, at bibringe borgeren, selv med svær kronisk sygdom, så stor frihed, uafhængighed og selvkontrol som muligt. Det kræver et skift i rollerne, hvor borgeren går fra at være passiv patient, defineret i systemet ved sin diagnose eller sine symptomer, til at være en langt mere aktiv medspiller i eget forløb og behandling, og hvor sundhedsvæsenet er mere understøttende end styrende. I praksis foregår det i PreCareKlinikken gennem borgerinddragelse i alle processer, oplæring i selvmonitorering og -behandling samt hen af vejen kobling til forskellige tilbud, der bidrager til at borgeren kan handle selv.

Data som afgørende brik

Data spiller en central rolle i PreCare. Udover en langt mere aktiv brug af data i behandlingen, bruger projektet også data til løbende at tilpasse PreCareKlinikken service til forskellige målgrupper, og - ikke mindst - til at finde den rigtige model for afregning mellem sektorerne.

Der arbejdes i projektet på udviklingen af en datamodel, som kan koble effekten af servicen for forskellige målgrupper med de forskellige organisatoriske aktørers indsats og økonomi. Datamodellen skal danne grundlag for en kvalificeret drøftelse af, hvordan økonomien omkring servicen kan skrues sammen, så det giver økonomisk mening for alle parter.

En video omkring innovationsprojektet PreCare og PreCareklinikken/NærKlinikken:

Partnere og bidragsydere

PreCare er initieret med støtte fra Innovationsfonden af Region Sjælland (Data- og udviklingsstøtte) i samarbejde med Odsherred Kommune og Copenhagen Business School.

Andre bidragsydere til projektet er: Danmarks Tekniske Universitet, Manchester University, Roche, Urgent.Agency og Fonden for Innovation og erhvervsudvikling i Region Sjælland (FIERS).

I det daglige samarbejder PreCareKlinikken med bl.a. Holbæk Sygehus, almen praksis i kommunen og den lokale Lungeforening.

Projektet løber indtil videre frem til udgangen af 2023.

Vores forskningsartikler

Ofte stillede spørgsmål

Kan alle blive tilknyttet PreCareKlinikken?
PreCareKlinikken er i første omgang et tilbud til borgere i Odsherred Kommune. PreCareKlinikkens akutte indsats dækker en række forskellige områder og diagnoser, men for at blive fast tilknyttet til PreCareKlinikken skal du have svær KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt og deltage i et indledende møde, hvor PreCareKlinikkens personale vurderer, hvorvidt servicen er egnet til dig.
Hvor kan jeg læse mere om andres oplevelser med PreCareKlinikken?
Hvordan henviser jeg en patient til PreCareKlinikken?
PreCareKlinikken får henvist borgere fra både kommunen og sygehuset. Det er også muligt for privat praktiserende læger at henvise patienter til PreCareKlinikken.
Bliver tilbuddet spredt til flere kommuner?
PreCareKlinikken er på nuværende tidspunkt en del af et forsknings-setup, hvor metoder og resultater løbende evalueres med bl.a. henblik på, om det på sigt bør spredes til flere kommuner og målgrupper. Kontakt os hvis du vil vide mere eller drøfte et eventuelt samarbejde.