PreCareKlinikkens vision

Visionen bag PreCareKlinikken er et sundhedsvæsen med borgeren i front. Med alderen og kronisk sygdom følger en lang række udfordringer og begrænsninger. Fremfor at tage over, skal sundhedsvæsenet støtte borgerne i at blive aktive medspillere i egen behandling, så de kan leve et frit og uafhængigt liv, så længe som muligt.

PreCareKlinikkens rolle

I PreCareKlinikken ønsker vi at være en understøttende partner for vores tilknyttede borgere. Ved hjælp af målingerne og den nære og altid tilgængelige kontakt ønsker vi at bidrage til at skabe mere tryghed for den enkelte i hverdagen. Det er borgernes eget ansvar at måle sig selv, ligesom antallet af målinger også er op til den enkelte. Det er ud fra et grundprincip om, at det skal give mening for den enkelte, før det virker.

Alle er forskellige

Hos PreCareKlinikken forstår vi, at ingen mennesker er ens. Vi ved, at alle borgere har forskellige præferencer, ligesom behandling og interaktion ikke kan generaliseres. Det samme gælder også borgerens sundhedstilstand og historie. PreCareKlinikken er derfor et tilbud, som foregår helt på borgerens præmisser. Den enkelte støttes ud fra hans eller hendes forudsætninger til selv at kunne reagere på sine symptomer. Forværringer behandles, så vidt muligt, i eget hjem eller der, hvor borgeren er. Det gør vi ud fra en tro på, at de fleste har det bedst ”på hjemmebane”, dvs. i vante og trygge rammer.

PreCareKlinikkens formål

PreCareKlinikkens overordnede formål er at give borgere med kronisk sygdom muligheden for at leve et aktivt og uafhængigt liv. Ved at tage udgangspunkt i den enkeltes hverdag og tage forværringer i opløbet er PreCareKlinikken et eksempel på, hvordan sundhedsvæsenet kan transformeres over mod det borgernære. Vi ønsker med en mere forebyggende indsats at flytte behandlingen ud af sygehuset og hjem til borgeren selv.

Borgeren som en aktiv medspiller

Igennem selvmålinger og PreCareKlinikkens farvekode-system bliver borgeren en aktiv medspiller med det sundhedsfaglige personale. Borgeren vil ved utilpashed kunne lave en selvmåling og evt. proaktivt involvere sundhedspersonalet, inden tilstanden forværres yderligere. I PreCareKlinikken ser vi således borgerne som en ressource, der, på lige fod med resten af sundhedsvæsenets aktører, kan og skal bidrage til, at vi får et bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden.